• Hjem


Konfliktmægling

Konfliktmægling.

I sager hvor 2 kollegaer er endt i en arbejdsrelateret konflikt og ikke kan løse den selv, har vi mulighed for at tilbyde konfliktmægling.

onfliktmægling er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere.

Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv, der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder, at mægleren styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Fokus i mæglingen er derfor rettet mod fremtiden. Konfliktmægling er altid frivillig for begge parter og kan afbrydes, hvis en af parterne ikke længere ønsker at fortsætte.

  • Ressourcetænkning

  • Facilitering & Procesledelse

  • Coaching & Rådgivning

  • Undervisning