HVEM ER VI


Birgitte Galtt-Møller, indehaver af Trivselsklinikken

Trivselsklinikken er en mindre konsulentvirksomhed med speciale i psykiske arbejdsmiljø i organisationer.
Birgitte stiftede Trivselsklinikken i 2009 og har sidenhen fungeret i rollen som proceskonsulent, underviser og coach sideløbende med den daglige drift.

Baggrund:
- B.Sc (Hons) Business Administration, Middlesex University, London
- Certificeret NLP Master Coach, NLP Huset, København
- Overbygning NLP Stress Coach, NLP Huset, København
- Coaching Management, lederuddannelse, Ørsted udvikling & ledelse
- Rygestoprådgiver, Kræftens Bekæmpelse
- Rygestopkonsulent, Rygestopkonsulenterne

Fra mangeltænkning til ressourcetænkning

Med afsæt i den anerkendende tilgang arbejder vi bevidst på at skabe respektfulde og anerkendende arbejdsmiljøer med fokus på det, der virker, så vi kan lade os inspirere og udnytte de ressourcer og styrker, der allerede eksisterer. Via denne tilgang bevæger vi os væk fra den problemorienteret tilgang, der primært sætter skarpt på mangler og fejl – og derved hæmmer muligheden for at realisere fremtidige ønsker og mål.

Det gode arbejdsmiljø

Det gode arbejdsmiljø er værd at bruge ressourcer på, da det har stor betydning for effektiviteten og kvaliteten af arbejdet i din organisation eller afdeling. Et område du som leder har ansvaret for at sikre! Fastholdelse af og tiltrækning af nye dygtige medarbejdere vil ligeledes blive påvirket i positiv retning, hvis du som leder går foran for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det handler derfor om at fremme organisationens sociale kapital - på lige fod med økonomiske kapital og kvalitet.

Med sin brede erhvervserfaring som senior produktchef og projektleder for større internationale virksomheder, inddrager Birgitte sin flerårige viden i procesforløbet med henblik på at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med kunderne.

Birgitte er en engageret og stærk formidler og bruger sine kompetencer og viden til at skabe refleksion og læring hos ledere og medarbejdere. Evnen til at møde den enkelte med nærvær og engagement og samtidig have fokus på organisationens overordnede rammer og mål er ligeledes et af Birgittes kendetegn.