• Hjem
 • KONSULENTYDELSER

KONSULENTYDELSER


Trivselsklinikken tilbyder en bred vifte af konsulentydelser

For at give et bedre overblik har vi samlet de typiske ydelser herunder.

 • Facilitering og procesledelse

  Med fokus på et sundt arbejdsmiljø udvikler vi specifikke projektforløb på baggrund af kundens mål og succeskriterier. Parallelt med projektforløbet faciliterer vi sideløbende workshops eller temadage med personale og ledelse - i korte såvel som længerevarende forløb. Målet er at kunne tilbyde en nærværende og resultatorienteret proces, der er med til at skabe et sundt arbejdsmiljø og en øget trivsel.

 • Undervisning

  Med det psykiske arbejdsmiljø som omdrejningspunkt, underviser vi i emner som samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering i det daglige. 

  Her underviser vi i anvendelsen af den anerkendende kommunikationsform og introducerer medarbejdere og ledere for konstruktiv feedback og konflikthåndtering i praksis. Specifikke indhold og forløb udarbejdes efter den enkelte kundes behov, og kan være alt fra en temadag til flere.

 • Konfliktmægling

  I sager hvor 2 kollegaer er endt i en arbejdsrelateret konflikt og ikke kan løse den selv, har vi mulighed for at tilbyde konfliktmægling. Konfliktmægling er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere. Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er, at det er parterne selv, der rummer den bedste løsning på netop deres konflikt. Det betyder, at mægleren styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Fokus i mæglingen er derfor rettet mod fremtiden. Konfliktmægling er altid frivillig for begge parter og kan afbrydes, hvis en af parterne ikke længere ønsker at fortsætte.