METODER


Trivselsklinikkens udviklingsværktøjer og metoder

Vi benytter os af den anerkendende tilgang i alle vores konsulentydelser.

  • Den anerkendende tilgang.

    Vi benytter os af den anerkendende tilgang i alle vores konsulentydelser. Det betyder, bl.a. at det aftalte projektforløb vil handle om at skabe positive selvforstærkende arbejdskulturer med fokus på relationer og kommunikation frem for at løse diverse problemstillinger. Den anerkendende tilgang vil også ses benyttet i selve kommunikationsformen for at fastholde de anerkendende grundprincipper og rammer.

  • Spillebanen – et dialog og procesværktøj for det gode samarbejde.

    Et godt samarbejde og arbejdsmiljø handler om mere end det faglige, derfor er man nød til at snakke bløde værdier. Via Spillebanen får medarbejderne mulighed for at diskutere værdier, adfærd og konkrete handlinger fra hverdagen og dermed løsne op for nogle af de mange dilemmaer, der ofte opstår i det daglige samarbejde. Spillebanen er en spændende og alternativ metode til at styrke og forbedre det nuværende samarbejde, vi kan tilbyde i procesforløbet. Spillebanen – et dialog og procesværktøj for det gode samarbejde er en videreudvikling af spillebanen for ledelsen, der som koncept blev udviklet af Skejby Sygehus for ledelsen tilbage i 2006 og i dag benyttes blandt medarbejdere og ledere på Region Sjællands mange sygehuse. Selve spillebanen består at et spil m/spillekort omhandlende udsagn og konkrete dilemmaer fra hverdagen.