PROJEKTER


TRIVSELSKLINIKKEN REFERENCER OG PROJEKTER

Her kan ses et lille udpluk af de projekter vi har arbejdet på.

 • Stenhus Kostskole.

  Vi har som ledelse på Stenhus Kostskole haft sparring med Birgitte gennem et par år. Det er vigtigt for os som privatskole at være klare og tydelige omkring vores værdier, og her har Birgitte bidraget med input og konstruktiv kritik og holdt os på sporet. Vi bruger den "spillebane", som vi har udviklet sammen, i det daglige arbejde både som redskab i personaleledelsen, kollega til kollega og som ramme for elevernes dialoger om, hvad god opførsel er.

  Senest var Birgitte med til vores pædagogiske eftermiddag, hvor hun i plenum talte om kommunikationens svære kunst og bagefter initierede rollespil om "Den svære samtale". Det var en givende eftermiddag, der skal ende ud i en kommunikationspolitik.

 • Nakskov Sygehus, plejepersonale, medicins afdeling - Konsulentydelse.

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2011 Opgave: Udarbejdelse af fælles fremtidig kultur og fundament i forbindelse med den fysiske sammenlægning med Nykøbing F. Sygehus.

  Større omstillingsprojekt ,der omhandlede at skabe bedst mulige betingelser for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med den fysiske sammenlægning med Nykøbing F. Sygehus., herunder at skabe en fælles kultur og fundament på Nykøbing F. Sygehus med afsæt i faglige og personlige kompetencer. Projektet forløb over et halvt år.


  Omstillingsprojektets indhold:

  - Forandringsprocessen, udtryksform og håndtering

  - Egen rolle i forandringsarbejdet, mål og ressourcer

  - Anerkendende tiltag og kommunikation

  - Styrker og kompetencer

  - Afdelingskultur og værdigrundlag

 • Nykøbing F. Sygehus, alle faggrupper og afdelinger - Konsulentydelse.

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2012/2013 Opgave: Udarbejdelse og implementering af en fælles ”Spillebane for det gode samarbejde” på Nykøbing F. Sygehus for alle ansatte

  Større arbejdsmiljø projekt, der omfattede udarbejdelse og implementering af en fælles Spillebane for alle ansatte på Nykøbing Sygehus med det formål at styrke og videreudvikle det generelle samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger i forbindelse med omlægning til Akutsygehus i 2013. Det længerevarende projekt involvere ledelse, tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere på tværs af faggrupper og afdelinger. Projektet forløb over 1 år.


  Arbejdsmiljøprojektets faser og forløb:

  Afdækningsfasen - Konkretisering af de tværgående arbejdsmiljømæssige udfordringer og evaluering af det nuværende arbejdsmiljø (pre-test)

  Projektfasen - Fastlæggelse af overordnede rammer og indhold for Spillebanen omhandlende retningsgivende værdier og udsagn for det gode samarbejde på tværs.

  Implementeringsfasen - Lancering af Spillebanen i afdelingerne via afdelingsledelsen og MED-udvalg.

 • Slagelse Sygehus, Befordringsservice - Konsulentydelse:

  Temadag for medarbejdere i Befordringsservice. Undervisning på Temadag, Psykisk arbejdsmiljø 2013 Opgave: At styrke det nuværende samarbejde i afdelingen via større indsigt og forståelse for hinanden

   

  Formål med dagen:

  At bidrage til en bedre forståelse for vores forskelligheder, så vi kan styrke vores nuværende samarbejde.

  Herunder:

  - At skabe større indsigt og forståelse for hinanden via de 4 farvetyper

  - At anvende en anerkendende tilgang i kommunikation, konflikthåndtering og kropssprog

  - At gøre status over nuværende spilleregler med henblik på at fastholde fokus og anvendelse i dagligdagen .

 • Roskilde Sygehus, plejepersonale, Kirurgisk afdeling - Konsulentydelse:

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2013 Opgave: Udarbejdelse af fælles spilleregler for det gode samarbejde i afdelingen - via Spillebanen som praktisk dialog og procesværktøj.

  Undervisning på Temadag, Psykisk arbejdsmiljø 2013 Opgave: At styrke det nuværende samarbejde i afdelingen via større indsigt og forståelse for hinanden

  Med et mål om at skabe et mere kompetent samarbejde i kirurgisk afsnit, hvor medarbejderne trives, og hvor de sammen løser de udfordringer, der er en konsekvens af afdelingens nye rammer, blev spillebanen som dialog- og procesværktøj benyttes til at danne ramme for en konstruktiv dialog omkring fælles værdier og daglige dilemmaer.

   

  Projektet forløb over et halvt år og omfattede:

  - 5 heldagsmøder for hele afdelingen

  - Måling af medarbejdernes nuværende trivsels og arbejdsglæde inkl. post evaluering efter projektets afslutning

  - Introduktion til spillebanen som koncept og værktøj

  - udarbejdelse af spilleregler for det gode samarbejde i afdelingen

  - Implementering og evaluering

   

  DSR/Dansk sygeplejeråd – Region Sjælland

   

  DLF/Danmarks lærerforening – Furesø lærerkreds

   

  SOPU/Sundhed, Omsorg pædagogik –København og Nordsjælland

   

  Rygestopkonsulenterne