PROJEKTER


TRIVSELSKLINIKKEN REFERENCER OG PROJEKTER

Her kan ses et lille udpluk af de projekter, vi har arbejdet på.

 • Nakskov Sygehus, plejepersonale, medicins afdeling - Konsulentydelse.

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2011

  Opgave: Projektet omhandlede at skabe bedst mulige betingelser for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med den fysiske sammenlægning med Nykøbing F. Sygehus., herunder at skabe en fælles kultur og fundament på Nykøbing F. Sygehus med afsæt i faglige og personlige kompetencer. Projektet forløb over et halvt år.


  Projektets indhold:

  - Forandringsprocessen, udtryksform og håndtering

  - Egen rolle i forandringsarbejdet, mål og ressourcer

  - Anerkendende tiltag og kommunikation

  - Styrker og kompetencer

  - Afdelingskultur og værdigrundlag 

 • Nykøbing F. Sygehus, alle faggrupper og afdelinger - Konsulentydelse.

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2012/2013

  Opgave: Projektet omfattede udarbejdelse og implementering af en fælles Spillebane for alle ansatte på Nykøbing Sygehus med det formål at styrke og videreudvikle det generelle samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger i forbindelse med omlægning til Akutsygehus i 2013. Det længerevarende projekt involvere ledelse, tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere på tværs af faggrupper og afdelinger. Projektet forløb over 1 år.  


  Projektets faser og forløb:

  Afdækningsfasen - Konkretisering af de tværgående arbejdsmiljømæssige udfordringer og evaluering af det nuværende arbejdsmiljø (pre-test)

  Projektfasen - Fastlæggelse af overordnede rammer og indhold for Spillebanen omhandlende retningsgivende værdier og udsagn for det gode samarbejde på tværs af afdelingerne

  Implementeringsfasen - Lancering af Spillebanen i afdelingerne via afdelingsledelsen og MED-udvalg

 • Præ-hospitalt Center Region Sjælland, Befordringsservice - Konsulentydelse:

  Facilitering af temadag for medarbejdere i Befordringsservice, Psykisk arbejdsmiljø, 2013

  Opgave: Undervisning på temadag med det formål at styrke det nuværende samarbejde i afdelingen via større indsigt og forståelse for hinanden.

   

  Temadagens indhold:

  At bidrage til en bedre forståelse for vores forskelligheder, så vi kan styrke vores nuværende samarbejde.

  Herunder:

  - At skabe større indsigt og forståelse for hinanden via de 4 farvetyper

  - At anvende en anerkendende tilgang i kommunikation, konflikthåndtering og kropssprog

  - At gøre status over nuværende spilleregler med henblik på at fastholde fokus og anvendelse i dagligdagen .

 • Roskilde Sygehus, plejepersonale, Kirurgisk afdeling - Konsulentydelse:

  Facilitering og procesledelse af projektforløb, Psykisk arbejdsmiljø, 2013

  Opgave: Projektet omfattede udarbejdelse af fælles spilleregler for det gode samarbejde i afdelingen - via Spillebanen som praktisk dialog og procesværktøj.

  Med et mål om at skabe et mere kompetent samarbejde i kirurgisk afsnit, hvor medarbejderne trives, og hvor de sammen løser de udfordringer, der er en konsekvens af afdelingens nye rammer, blev spillebanen som dialog- og procesværktøj benyttes til at danne ramme for en konstruktiv dialog omkring fælles værdier og daglige dilemmaer. Projektet forløb over 1/2 år.

   

  Projektet forløb og indhold:

  - 5 heldagsmøder for hele afdelingen

  - Måling af medarbejdernes nuværende trivsels og arbejdsglæde inkl. post evaluering efter projektets afslutning

  - Introduktion til spillebanen som koncept og værktøj

  - udarbejdelse af spilleregler for det gode samarbejde i afdelingen

  - Implementering og evaluering

   

  DSR/Dansk sygeplejeråd – Region Sjælland

   - Samarbejde omkring coaching & rådgivning af medlemmer - på Ad Hoc basis

  DLF/Danmarks lærerforening – Furesø lærerkreds

    - Temadag vedr. trivsel og samarbejde

  SOPU/Sundhed, Omsorg pædagogik –København og Nordsjælland

   - Freelance underviser - på Ad hoc basis

  Rygestopkonsulenterne

   - Freelance konsulent - på Ad Hoc basis