UDTALELSER


Trivselsklinikken referencer og udtalelser

Her kan læses et lille udpluk af den feedback vi har modtaget fra tidligere opgaver.

 • Stenhus Kostskole.

  Vi har som ledelse på Stenhus Kostskole haft sparring med Birgitte gennem et par år. Det er vigtigt for os som privatskole at være klare og tydelige omkring vores værdier, og her har Birgitte bidraget med input og konstruktiv kritik og holdt os på sporet. Vi bruger den "spillebane", som vi har udviklet sammen, i det daglige arbejde både som redskab i personaleledelsen, kollega til kollega og som ramme for elevernes dialoger om, hvad god opførsel er. Senest var Birgitte med til vores pædagogiske eftermiddag, hvor hun i plenum talte om kommunikationens svære kunst og bagefter initierede rollespil om "Den svære samtale" . Det var en givende eftermiddag, der skal ende ud i en kommunikationspolitik..

 • Faglig leder DSR Kreds Sjælland, Karina Vigh Grivne.

  Det som for mig har bevirket, at jeg har valgt at benytte Trivselsklinikken v/Birgitte Galtt-Møller er, at jeg grundlæggende finder, at Birgittes kompetencer spænder meget bredt både fagligt såvel som personligt.

  Det meget store spændingsfelt Birgitte besidder i sin konsulentbistand har bevirket, at ingen opgaver/projekter har været for små eller store i hendes terminologi, hvilket udviser en ægthed og et engagement, som er unikt for "kunden". Derudover udviser Birgitte en yderst kort responstid og melder meget hurtigt og engageret tilbage på enhver henvendelse.

 • Styregruppeformand og vicedirektør for Nykøbing F. Sygehus, Henrik Louw Møller.

  Nykøbing F. Sygehus har med bistand af Birgitte Galtt Møller, indehaver af Trivselsklinikken, gennemført et stort arbejdsmiljøprojekt omkring samarbejdet på sygehuset. Det har været et længerevarende projekt, der har involveret ledelse, tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere på tværs af faggrupper og afdelinger.

  Vi oplevede, at Birgitte var lydhør, innovativ og resultatorienteret, hvorfor vi gennem hele processen har været trygge ved at projektet ville lykkedes. Vi er meget tilfredse med det færdige produkt – nemlig en Spillebane for det gode samarbejde på Nykøbing F. Sygehus.

  Vi kan varmt anbefale Trivselsklinikken, og vil ikke tøve med at indgå i samarbejde med Trivselsklinikken igen.